Primjer propusnica

    Primjer kako bi se mogla tražiti propusnica za napuštanje mjesta prebivališta

    U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka dajem privolu Općini Župa dubrovačka za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka za potrebe izdavanja Propusnice Stožera civilne zaštite. Osim svrhe za koju je dana privola, prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe. Potvrđujem da sam upoznat da imam pravo odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Ispravak ili obavijest o odustajanju od dane privole dostaviti u pisanom obliku na opcina@zupa-dubrovacka.hr

    Svojim potpisom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamčim da su navedeni podaci istiniti.

    Potpisom potvrđujem da sam upoznat sa mjerama i smjernicama za prevenciju i kontrolu virusa COVID-19 te sa Odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH.