Kako je tvrdoglava politička samovolja učinila od lokalne ceste nacionalnu temu

Ostati će nam u sjećanju petak, 9. veljače 2024. godine. Naime, tada smo doznali da je Studija o utjecaju na okoliš brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik povučena. Gospođa …

Kako je tvrdoglava politička samovolja učinila od lokalne ceste nacionalnu temu Više...