Kako je tvrdoglava politička samovolja učinila od lokalne ceste nacionalnu temu

Ostati će nam u sjećanju petak, 9. veljače 2024. godine. Naime, tada smo doznali da je Studija o utjecaju na okoliš brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik povučena. Gospođa …

Kako je tvrdoglava politička samovolja učinila od lokalne ceste nacionalnu temu Više...

Nakon 2018. godine ponovila se farsa načelnika općine Župa dubrovačka u Sheratonu

Kao što znamo „naš” načelnik je zatražio dodatno predstavljanje Studije utjecaja na okoliš brze ceste Dubrovnik – zračna luka (zapravo brze ceste Osojnik – Debeli brijeg) jer je, valjda, smatrao …

Nakon 2018. godine ponovila se farsa načelnika općine Župa dubrovačka u Sheratonu Više...

Moje izlaganje na temu Studije o utjecaju na okoliš brze cestu u Sheratonu, 6. rujna 2023.

Za one koje zanima ispod je tekst mog izlaganja u Sheratonu. Izlaganje je rezultat proučavanja Studije, razmišljanja i zaključaka koji se temelje na razgovoru s više stručnjaka. Prije nego što …

Moje izlaganje na temu Studije o utjecaju na okoliš brze cestu u Sheratonu, 6. rujna 2023. Više...