Od ljetnikovca kapetana Iva Račića preko “kampa Srbije” do Kupara

Za potrebe izgradnje hidroelektrane u Platu (1960-1965) jugoslavenske su vlasti iz ostavštine kap. Iva Račića među ostalim oduzele 76751 m2 zemljišta i ljetnikovac Đovaninovo s pripadajućim vrtom površine 561 m2. …

Od ljetnikovca kapetana Iva Račića preko “kampa Srbije” do Kupara Više...

Ide li preostala župska ostavština stazom sudbine ostavštine kap. Iva Račića

dio – Zaklada kapetana Iva Račića “Izvor istine izvire iz rada i ona neka bude izgled izabranome”– kap. Ivo Račić Od ranog mi je djetinjstva Plat bio drag. Pomalo mističan …

Ide li preostala župska ostavština stazom sudbine ostavštine kap. Iva Račića Više...