Što se bijeli u gori zelenoj?

Što se bijeli u gori zelenoj?

Al su snijezi, al su labutove?

Da su snijezi, već bi okopnuli,

labutove već bi poletjeli.

Nisu snijezi, nit su labutove,

nego nasip grobja župskoga.

Asanaginica

Tužnoj panorami župskoga sjeverozapada pridružio se još jedan dragulj. Tako se sada niska bisera produžila od graničnog prijelaza, preko ilegalnih nasipa i kamenoloma, pa sve do freškoga nasipa jugoistočno od Trutankamenkove grobnice.

Na satelitskim slikama možete primijetiti ritam pokopa šume a čini se da rast nasipa prati iskope s lijeve strane. Ima bit’ da je poskupio prijevoz iskopa na legalna odlagališta, a na ilegalnim su veliki redovi.

Što reći a da već nije rečeno na ovim skromnim internetskim stranicama? Ništa, „uživajte” u slikovnom prikazu nove župske sramote.

Odgovori