Županov “mali utjecaj” na “mikro probleme” brze ceste

Prošlu godinu obilježila su velika negodovanja na Studiju utjecaja na okoliš takozvane brze ceste. Izgleda da i ova godina ne može bez brze ceste pa se već oglasio župan s nekoliko uobičajenih bisera:

Sljedeći korak je projektiranje te ceste na koje će utjecati studije na okoliš. Ako se radi o nekom malom utjecaju to se može lako riješiti no kada se radi o većem utjecaju onda se trebaju tražiti nova rješenja. No to ovdje nije slučaj. Dakle ići će se u projektiranje koje će uvažavati sve one mikro probleme koji su spomenuti u raspravama. Primjerice to su problemi vezani za blizinu kuća, hoće li negdje trasa biti na nasipu ili vijaduktu i slični koji se lako rješavaju kroz projektnu dokumentaciju.

Za našega župana „mali utjecaj” su:

  • devastacija Omble i Rijeke dubrovačke;
  • ugroza arheoloških zona;
  • ugroza zaštićenih kulturnih dobara;
  • poguban utjecaj na bioraznolikost;
  • negativan utjecaj na turizam uslijed građevinskih radova;
  • poguban utjecaj na mnoge izvore i vodu općenito;
  • devastacija župskog kultiviranog krajobraza;
  • dva nepotrebna čvorišta u Župi dubrovačkoj;
  • prelaz preko klizišta kod stare Čajkovice.

Za one koji se žele podsjetiti svih „mikro problema”, koji su doveli do nezapamćeno burne reakcije na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste, mogu pogledati materijale na ovoj stranici.

Dalje župan tvrdi da će projektiranje uvažavati sve „mikro probleme” koji su spomenuti u raspravama. Meni se čini da je ovdje „mikro” isključivo briga za rodni kraj i uvažavanje glasa naroda koji je za župana, podsjetimo se, samo buka.

Odgovori