Eto vas tamo…

Evo Deklaracije koja je jednoglasno prihvaćena na Vijeću Grada Dubrovnika

Poštovani vijećnici Općinskog vijeća Župe dubrovačke,

Pročitajte kako se narodni vijećnici s poštovanjem odnose prema jasno iskazanom stavu naroda koji ih je izabrao da zastupaju njegove interese. Pokažite da Vam je jednako stalo do Župe dubrovačke kao što je našim prijateljima iz Grada stalo do Rijeke dubrovačke.

I Župljani su jasno, i vrlo glasno, rekli što misle, što žele a što ne žele. Vi ste na potezu. Stranačka stega i interesi investitora ili volja naroda?

Na temelju članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

D  e  k  l  a  r  a  c  i  j  u

protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi

koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke

i preko izvora rijeke Omble

I.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika najoštrije se protivi planiranoj izgradnji dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke: Žljebi (iznad Petrova Sela), Tundrača (iznad Mokošice), Sv. Nikola (u Dračevu selu), Točak (u Prijevoru), Vrelo (u Šumetu), Milatovica i Bota (u Staroj Čajkovici), Orovac, Račevica i Sv. Kuzma i Damjan (u Knežici).

Izgradnju takve cestovne infrastrukture na ovom području smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, te predloženi koridor ovom trasom smatramo nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, te još važnije za zaštitu izvorišta rijeke Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, kvalitetu života stanovništva Rijeke dubrovačke, te za zaštitu biljnih i životinjskih staništa u Rijeci dubrovačkoj, predlažemo da se odbije kao štetan i neprihvatljiv projekt izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke.

II.

Traži se od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskih cesta d.o.o. da uvaže stajalište ovog Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana Grada Dubrovnika.

Ova deklaracija objavit će se u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”, te predstavlja izraz političke volje demokratsko izabranih vijećnica i vijećnika u Gradu Dubrovniku.

KLASA: 360-01/21-01/78

URBROJ: 2117/01-09-21-01

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Odgovori