Župska stranka – Župka: Deklaracija

Sa zadovoljstvom prenosim Deklaraciju koju je Župka uputila predsjedniku općinskog vijeća Župe dubrovačke. Hoće li vijećnici, po uzoru na Vijeće Grada Dubrovnika, jednoglasno prihvatiti Deklaraciju ili ne saznati ćemo 14. rujna. Do tada razgovarajte s vašim predstavnicima u Vijeću i iznesite vaš stav.

Planiranu izgradnju varijante V1b glavne trase brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi i predloženih spojnih cesta, a koja bi trebala prolaziti sjeverozapadnim područjem Župe dubrovačke, dijelom Župskog polja od predjela Bjelopolje prema selu Baletići i preko ili u blizini izvora vode Žeginac, Brašina, Skoračica, Klanjevica, te preko ili u blizini kulturnih dobara i arheoloških zona: gomile Zavrte i Gaj pod Kovačevicom, Veliki Gradac, Gruda u Zagrudi, ostataka crkve Velike Gospe u Sabovini, ljetnikovca Giorgi-Bona u Čelopecima, ljetnikovac Resti-Ghetaldi u Mandaljeni, crkva sv. Spasa, Kostur sa pripadajućom antičkom komunikacijom, te Spilan, smatramo štetnom i neprihvatljivom za održivi razvoj, očuvanje izvora vode, kvalitetu života stanovništva Župe dubrovačke, te za zaštitu biljnih i životinjskih staništa, arheoloških zona, te kulturno-povijesne baštine.

Stoga, zbog opasnosti i ugroze koju planirana trasa predstavlja, pridružujemo se stavu stanovnika Župe dubrovačke koji se protive toj izgradnji i predlažemo da se naprijed navedeni sporni projekt odbije u cijelosti.

Usvajanje i provedba predložene deklaracije ne zahtjeva financijska sredstava iz proračuna Općine Župa dubrovačka.????????

Odgovori