Brza cesta, čvor Župa – Kupari, “žila kucavica” ili nešto drugo

Ovih dana primam dobronamjerne SMS poruke a poneki zamole i da im pošaljem moju e-mail adresu. Nažalost, još smo uvijek u povojima demokracije pa potpuno razumijem da ima ljudi, koji iz objektivnih razloga, ne mogu izaći u javnost s imenom i prezimenom. Zato ću rado dati prostora ovom kvalitetnom osvrtu koji može biti i jedna od točaka primjedbi na Studiju utjecaja na okoliš. Tako i autor teksta poziva: Župljani, uputite ovo kao primjedbu Studiji do 14.9.!

Neki navodi iz teksta g. Banovića objavljenog u Du Vjesniku usmjerili su me da pobliže proučim detalje o spojnoj cesti SC-6 kroz središte Župe dubrovačke, od čvora „Župa” pa do Kupara. Čini se da postoji jedan ozbiljan namjerno prešućen praktični problem za stanovnike Župe, ali slijedom toga i velika nedosljednost u cijeloj službenoj priči oko BC.

Javnosti se predstavlja da će spojna cesta SC-6 kroz središte Župe, od čvora „Župa“ pa do Kupara biti „žila kucavica“ tog kraja i da će kako bi pomogla lokalnom stanovništvu biti priključena na sve lokalne, nerazvrstane i poljske ceste (Studija utjecaja, strana 55, A.3.2. KRIŽANJA).

Da bi ona bila žila kucavica ta i ceste koje sječe moraju biti na istoj razini, a što u Studiji utjecaja i piše na stranici 60. – „izgradnja objekata na SC-6 nije predviđena“. Objekti su vijadukti, tuneli, galerije, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici i sl. To nadalje uvjetuje potrebu križanja da bi se vozila sa presječenih cesta na nju mogla uključiti.

Spojna cesta od čvora „Župa“ pa do Kupara sječe lokalnu cestu L69050 iz Mandaljene prema Čelopecima (Studija utjecaja, st. 60.)  Detalj te pozicije – spojna cesta nju sječe u Mandaljeni ispod crkve, malo prije teretane, kod stambenih zgrada, pa nastavlja prema Kuparima.

Ova spojna cesta je dvotračna cesta, ukupne širine 11 m (+ zaštitni pojas), s ograničenjem brzine 60 km/h (Studija utjecaja, st. 60.)  To je apsolutno jednako u ovom trenutku današnjoj magistrali D-8 na poziciji križanja u Srebrenom.

U Studiji utjecaja na str 60. piše  – „dva križanja u razini i to sa LC 69050 i nerazvrstanom cestom.“ Cesta Mandaljena – Čelopeci je LC 69050, a na žalost, ovdje je greška jer autori nerazvrstanom cestom nazivaju ulicu A. Starčevića koja se pruža od križanja u Srebrenom, pa ispred osnovne škole do Čibače i ponovnog priključenja na magistralu.

Ključni problem je ovo – „u razini“, koje u cestovnoj terminologiji podrazumijeva križanje.

Prema Studiji utjecaja i podacima iz 2017. g. (to je jedina godina koju navode), na stranici 80., današnja magistrala, D-8, ima prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) oko 9000 vozila/dnevno. To je velik broj vozila dnevno i svjedoci ste gužvi. Studija na str. 551, grafika, predviđa prosječni ljetni dnevni promet (PLDP) na spojnoj cesti, (točno na ovoj lokaciji u Mandaljeni), 2030. godine  (do kada bi se cesta i izgradila) 9180 vozila dnevno. Zaključak proizilazi da je to nešto čak i više nego prosječni godišnji dnevni promet na magistrali sada kada su gužve!

U naravi, to znači za doći iz Mandaljene u Čelopeke i dalje u trgovačku zonu trebate preći preko te spojne, dvotračne ceste izgledom i uvjetima kao na današnjoj magistrali.

Bez semafora to će biti jednako opasno kao da danas prelazite iz pravca ambulante prema Srebrenom. Semafori vjerojatno nisu predviđeni za ovu cestu, jer opet se dobije neka nova neprotočna „magistrala“. Ali, i sa semaforima i bez semafora, čim se cesta napravi, opet će biti gužve u Župi dubrovačkoj i čekanje na križanjima. Ali, ovaj put se gužvaju sami lokalni stanovnici i u to svojim naseljima jer ih je SC-6 presjekla, a naravno ne gužvaju se oni u tekućem prometu prema dalje. Na koji način to pomaže poboljšanju uvjeta života lokalnom stanovništvu??

Osim Mandaljene, križanje te nove „magistrale“ je i kod mosta u Čibaći kod nogometnog igrališta sa ulicom A. Starčevića. To je predio koji navodi i g. Banović u njegovom članku. Djeca za proći pješke od kuće u Čibači do škole i nazad trebaju preći „magistralu“. Ili iz drugog pravca, recimo, tko hoće prošetati iz pravca Mandaljene u Čibaču moraju preko te „magistrale“. Također, mala djeca koja sada  sama pješke idu iz naselja Brašina i Petrača na trening u NK Župa to baš i neće moći raditi. Roditelji će ih morati voditi.

Ovdje se direktno utječe na pogoršanje, a ne na poboljšanje uvjeta života lokalnog stanovništva. Otežava i onemogućuje im svakodnevne životne potrebe, pa i lagodan život u ovom dijelu Župe bez obzira što je urbanizacija uzela maha.

Ima tu još cesta koje ova spojna cesta presijeca. Mnogo manjih lokalnih cestica vijuga tim područjem od kojih neke idu prema gornjim selima. Prema Studiji utjecaja, strana 55,“ A.3.2. KRIŽANJA“, ali i upornim ponavljanjima odgovornih, sve su one predviđene spojiti se na tu spojnu cestu. To nije opravdano niti prema samoj spojnoj cesti jer će usporavati njen promet. Zamislite da od čvora „Župa“ do Kupara imate nekoliko križanja sa semaforima. A ako ih nemate, kako bi lokalno stanovništvo trebalo komunicirati s „ostatkom“ tog nekada divnog krajolika. Pretrčavajući i preljećući vozilima „magistralu“? Dali to utječe na kvalitetu života lokalnog stanovništva?

Može se postaviti pitanje, pa to može biti na dvije razine.  Studija utjecaja to ne predviđa. Kao što sam prije kazao – na stranici 60. kaže – „izgradnja objekata na SC-6 nije predviđena“, a objekti su: vijadukti, tuneli, galerije, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici i sl. Ovo što dalje pišem jest u sferi nagađanja, ali to ostaje jedini zaključak. Prometni stručnjaci nisu ludi ljudi već se tu radi o nečem drugom. Ostavili su u jednoj razini, sa križanjima, kako bi se lokalno stanovništvo udobrovoljilo i podmetnula im priča o „žili kucavici“. Ali, nisu im rekli da će ta križanja izgledati kao današnja na Srebrenom. A, ako bi ta „žila kucavica“ bila na dvije razine, tj. prolazila ispod ili iznad lokalnih cesta, postaje jasno kome ona treba i da ona nije „žila kucavica“ jer se lokalno stanovništvo na nju ne može uključiti.  Spojna cesta prema Studiji na str. 60 osigurava „uvjete za nesmetan razvitak primarne djelatnosti (turizma) na području naselja Kupari.“ Nisam sklon vjerovati da je to poradi soba i apartmana lokalnog stanovništva u Kuparima, već kako znate, tamo će se raditi resort.

Zbog čega presjeći spojnom cestom sve te lokalne ceste, ali i sama naselja i Župsko polje? Kome i zašto treba spojna cesta SC-6 prema Kuparima?  Lokalnom stanovništvu sigurno ne, jer im se ne isplati ići tom spojnom cestom na brzu cestu pa u Dubrovnik. Ako im rasteretite magistralu lokalno stanovništvo i njihovi posjetitelji ići će u Dubrovnik i ubuduće kuda su i do sada išli, cestom D-8 – tj. magistralom i svojim lokalnim cestama koje se na nju uključuju. 

One Comment on “Brza cesta, čvor Župa – Kupari, “žila kucavica” ili nešto drugo”

Odgovori