Predložak za Vašu primjedbu na Studiju utjecaja na okoliš

U slučaju da želite napraviti primjedbu na Studiju napravio sam predložak primjedbe kao i popis točaka koje Vam mogu biti pomoći jer su već stručno sročene.

Ovdje je predložak kako primjedba treba izgledati. Trebate samo kopirati točke s kojima se slažete i/ili napisati Vaše primjedbe.

U ovom dokumentu su sve točke koje sam do sada uspio prikupiti i koje možete koristiti prema vlastitom nahođenju. Posebno se zahvaljujem gosparima Arapoviću i Banoviću.

Za one kojima odgovara dolje napisano mogu koristiti i ovaj skraćeni prijedlog primjedbe koju treba samo ispuniti osobnim podacima, potpisati i predati na protokol.

Ne zaboravite da primjedbe treba predati do 14. rujna u Županiji, zgrada kasarne na adresi koju imate u zaglavlju predloška primjedbe. Odnesite dva potpisana primjerka jer vam treba ostati jedan s potvrdom da ste predali primjedbu. Možete predati primjedbu i u zgradi Općine na isti način.

Tko želi skinuti PDF evo ga ovdje.

Naravno, može se uputiti primjedba i poštom ali uz povratnicu.

Pokažimo da nam je stalo do đedovine!!!

Odgovori