Pitanja na službeno očitovanje

Poštovani,

Pošto smatram da je vaše obrazloženje neutemeljeno molim vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:


1. Kako definirate “službene medije” pošto to članak 85. postojećeg Poslovnika ne spominje, kao ni hrvatski zakoni? To jest, kako i tko određuje što je “službeni medij” a što neslužbeni?
Isti članak Poslovnika izričito kaže (ne radeći diskriminativnu podjelu na „službene i neslužbene medije”):
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

2. Na temelju kojeg općeg akta, ako to Poslovnik očito ne određuje, zabranjujete današnji prijenos?

3. Na koji način bi osobna privatnost i dignitet vijećnika Župe dubrovačke mogli biti narušeni u prijenosu koji se odvija na istovjetan način kao, na primjer, prijenos sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika ili Hrvatskog Sabora?

Nikola Duper

Odgovori