16. 6. 2021. – 14.00 – Izravni prijenos – Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka

Dnevni red:

  • Utvrđivanje kvoruma,
  • Izbor Mandatnog odbora,
  • Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
  • Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,
  • Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
  • Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
  • Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Nakon završetka konstituirajuće sjednice predlaže se dopuna dnevnog reda sjednice kako slijedi:


1. Svečana prisega Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka

2. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javnih površina

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut i poslovnik

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za financije i proračun

Predsjednik Općinskog vijeća

Odgovori