Najnovije vijesti iz Općine

Općina Župa dubrovačka obratila se slijedećim priopćenjem:

Napomena: podebljane riječi su djelo uredništva!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potvrdilo je da projektni prijedlog Općine Župa dubrovačka za “nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta” ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje EU sredstvima. Sukladno tome, Općini Župa dubrovačka  su za realizaciju ovog projekta odobrena bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 150.000 kn.

Ovajvrijedan projekt financiran EU sredstvima pomoći će osigurati uslugu zbrinjavanja posebnih vrsta otpada cjelokupnom stanovništvu s područja Općine, a do izgradnje reciklažnog dvorišta.

Općina Župa dubrovačka osigurala je financijska sredstva za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u naselju Čibača. Kroz postupak izrade izmjene i dopune Prostornog Plana koji je u tijeku, točno će se definirati zone te uvjeti i način gradnje reciklažnog dvorišta, nakon čega se planira izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole te apliciranje za sredstva EU fondova za izgradnju istog.

Mobilno reciklažno dvorište  ostati će na raspolaganju stanovništvu udaljenih naselja i nakon stavljanja u funkciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

* * * * *

Dakle, ako smo dobro razumjeli, a strah nas je da jesmo:

  • u tijeku su izmjene i dopune Prostornog plana
  • pa slijedi izrada projektne dokumentacije
  • pa potom slijedi ishođenje građevinske dozvole

… pa tek onda apliciramo (podnosimo prijavu projekta) za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU!

Potrajalo bi to godinama kao i kanalizacija desetljećima kada se 16. svibnja 2021. ne bi ispunili navodi sa slike u privitku lijevo!

Odgovori