Župka: Gospodarenje otpadom predstavlja priliku a ne teret

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE – Temelj razvoja Župe dubrovačke je čist okoliš na kopnu i u moru

Donošenjem Plana gospodarenja otpadom Župa dubrovačka je konačno napravila korak naprijed prema održivom gospodarenju otpadom, ali ne možemo biti zadovoljni jer je to naša Općina napravila posljednja u županiji. Gospodarenje otpadom predstavlja prioritetno pitanje zaštite okoliša i jedno je od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima EU. Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom 2013., a na sjednici vlade 05.01.2017. usvojen je PGO RH 2017-2022. Njime su stvoreni preduvjeti za korištenje sredstava iz Operativnog programa fondova EU.

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je 5. ožujka 2018. godine usvojilo Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kojom je cilj smanjiti broj odlagališta komunalnog otpada, urediti mrežu zelenih otoka, te organizirati prikupljanje otpada po principu vrata do vrata. U praksi se od svega navedenoga nije napravilo ništa, za razliku od drugih Gradova i Općina, primjerice Konavala koje malim, ali ipak koracima naprijed ide u smjeru provođenja ove odluke.
Zakonska obaveza svake jedinice lokalne samouprave je da na svom teritoriju uspostavi reciklažno dvorište i za to se mogu bez problema dobiti sredstva iz EU fondova. U predizborno vrijeme 2017.g. je uređenje čak dva reciklažna dvorišta bila gotova stvar, ali kao i inače, sve je završilo samo na naslovima portala i novina.

Općina Župa dubrovačka je u posljednje četiri godine imala dovoljno vremena i prostora urediti barem jedno reciklažno dvorište, ali to nije napravljeno

Temelj razvoja Župe dubrovačke su čist okoliš na kopnu i u moru te prirodne i kulturne vrijednosti ovog kraja. Koliko ćemo biti uspješni u zaštiti tih vrijednosti direktno utječe na budućnost turizma na ovom prostoru, što nam je svima od iznimne važnosti.
Uz zatvaranje divljih deponija i njihovu sanaciju, gospodarenje otpadom predstavlja priliku, a ne teret, na putu ka dugoročnom i održivom razvoju Općine Župa dubrovačka.
ŽUPKA će i dalje ustrajati na visokim standardima kada je riječ o gospodarenju otpadom, a uvjereni smo da taj zadatak možemo obavljati bolje od naših prethodnika.

ŽUPSKA STRANKA – ŽUPKA
Antun Bašić, predsjednik

Odgovori