Antun Bašić: naš angažman počiva na ljubavi prema Župi dubrovačkoj i prema našoj domovini, računamo na mlade

Prenosimo interview Dubrovnik.net koji je vodila gospođa Lidija Crnčević

Župska stranka ŽUPKA započela je s vrlo angažiranom kampanjom za predstojeće lokalne izbore. Nedavno je kao kandidat za župskog načelnika predstavljen Antun Bašić, a završava se i program kojim će se njihovim sumještanima poslati poruke o tome što bi radili i kakvu viziju razvoja Župe dubrovačke imaju.

Antun Bašić, predsjednik stranke ŽUPKA

-Naš politički angažman obilježen je izrazito aktivnim sudjelovanjem u radu Općinskog vijeća od samog početka mandatnog razdoblja 2017. godine. Kontinuirano pratimo rad svih tijela općine što zahtjeva puno vremena i truda. Uz privatne i poslovne obaveze, potrebna je jako dobra organizacija kako bi ispunili svoju zadaću. Puno pažnje polažemo upravo na organizaciju, pa tako i na planiranje same kampanje.

Na programu radimo još od osnutka stranke prije više od godinu dana i on će predstavljati sveobuhvatan dokument kojim ćemo našim sugrađanima predstaviti ciljeve razvoja naše zajednice kao i rješenja kojima ćemo ostvariti te ciljeve, a podijeljen je na četiri ključna elementa. Program je spreman, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz epidemiju COVID-19, predstavljanje će se održati čim se situacija u Župi stabilizira. Sam način predstavljanja programa bit će prilagođen okolnostima u kojima trenutno živimo, a o svemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.

Kakvu ćete kampanju voditi i koje će teme biti u fokusu vaših istupa?

-Naša kampanja neće se bitno razlikovati od naše dosadašnje komunikacije s javnosti, odnosno s mještanima Župe dubrovačke. Naše financijske mogućnosti su bitno ograničene jer se uglavnom financiramo od donacija, pa ćemo morati biti izrazito kreativni u vođenju kampanje i traženju načina kako poslati poruku našim sugrađanima. Važno nam je da sve radimo transparentno, pa ćemo se potruditi sve troškove kampanje javno objaviti na našoj web stranici. To je praksa koju sutra želimo prenijeti i na rad Općine. Ono što želimo predstaviti javnosti jest naša vizija Župe dubrovačke kao općine s visokim standardom servisa za naše sugrađane, želimo pokazati da se općina može voditi znatno kvalitetnije u odnosu na dosadašnji način vođenja, te da se program koji želimo provesti može realizirati u razumnim rokovima. Orijentirani smo na nuđenje konkretnih rješenja za apsolutno sva pitanja vezana uz djelokrug rada općine, a za koja smo uvjereni da su kvalitetna i svrsishodna.

Na koju ćete populaciju biti usmjereni, kako mislite motivirati mlade ljude da se zainteresiraju za politiku, izađu na izbore i zaokruže Župku?

-Jezgru Župske stranke čine mladi ljudi koji dosad nisu bili politički angažirani, a koji su upravo nas prepoznali kao snagu koja može pokrenuti Župu dubrovačku. Uz mladost, tu smo i mi vijećnici koji se posljednje četiri godine kontinuirano borimo za prava i interese naših sugrađana.

Pretpostavlja se da u Župi danas živi oko 10 000 stanovnika u 2600 kućanstava, a svi oni imaju pravo očekivati da im općina osigura visoko vrijedne životne uvjete. Ako tako postavite stvari onda se teško orijentirati na određeni dio populacije. Problemi kojima se općina treba baviti su od zajedničkog interesa, pa tako i od interesa svakog člana ŽUPKE. Kompleksna je to zadaća za koju smo spremni dati svoj maksimum. Župa je jedna od pet općina s najvećim prirodnim prirastom u državi, a broj mladih obitelji iz dana u dan raste. Poštivajući i brinući se za interese svih građana Župe dubrovačke, naš angažman će biti usmjeren prvenstveno na mlađu populaciju iz dva razloga. Prvi je taj što su upravo mladi najviše zapostavljeni u dosadašnjoj politici aktualne vlasti. Podsjetit ću vas da Župa nema adekvatnu sportsku i kulturnu infrastrukturu, pitanje kapaciteta vrtića i škole nije riješeno, a mlade se ne potiče u aktivno sudjelovanje u razvoju društva. Drugi razlog je taj što su potrebe mladih kompleksnije i zahtijevaju bitno veća ulaganja kako bi se zadovoljile njihove potrebe.

„Ništa se ne može promijeniti“ i „Sve je to isto“ su rečenice koje bi uništile svako društvo. A dokaz da takve tvrdnje nisu točne jesu brojne lokalne samouprave koje su uspjele podići životni standard svoje zajednice upravo kroz pokretanje političkih promjena i uspostave modernijeg i kvalitetnijeg načina upravljanja kako općinama tako i gradovima. Primjer je i općina Čepin, koja broji oko 12.000 stanovnika i koja je u vremenu od 2009. do 2011. godine imala prosjek općinskog proračuna u visini 15 milijuna kuna. U istom razdoblju naša Župa je imala duplo veći proračun koji se kretao u visini od 35 milijuna kuna. Čepin je do danas uspio izgraditi Centar za kulturu, knjižnicu, reciklažno dvorište, biciklističke staze, sportsku dvoranu, gospodarsku zonu i slične projekte. Proračun općine Čepin je danas znatno bliži proračunu naše općine i kreće se u visini od 45 milijuna kuna.

Zajednicu jedino mogu pokrenuti mladi, a mi smo stvorili platformu preko koje je to moguće i ostvariti. Pred nama je zadatak kvalitetno predstaviti naše planove i ciljeve mladima, a na njima je da odluče žele li takvu općinsku upravu i žele li nam dati povjerenje da u iduće četiri godine pokrenemo projekte koji će ostvariti njihove želje i potrebe.

Kome ste svjetonazorski bliski, mislite li da na lokalnoj razini ima mjesta za ideološke podjele ili se ljudi trebaju okupljati oko ideja i projekata?

-Naš politički angažman počiva na ljubavi prema svojoj zajednici i prema svojoj državi. Želimo stvoriti učinkovitu i pristupačnu lokalnu samoupravu koja ubire manje poreza, a stvara više vrijednosti za svoje stanovnike. Ne želimo dočekati mirovinu u vijećničkim klupama i na političkim pozicijama. Ja sam tek jedna karika u nizu, a svoju dionicu zajedno s mojim suradnicima želim odraditi najbolje što mogu. Kojem svjetonazoru pripada takvo razmišljanje, prosudite sami. Ispred ideoloških podjela, prednost dajemo promjenama, i to onim promjenama koje će donijeti nove vrijednosti i veću kvalitetu života zajednice.

Zašto nema mjesta ideologiji?

Zato što i lijevi i desni i centristi imaju iste probleme na lokalnoj razini od nedostatka dodatnih sadržaja, vrtića,prometne infrastrukture, kanalizacije, brige za starije i nemoćne i sl. Ideološke teme su teme centralne vlasti, posebno kada se ne nalaze rješenja za praktične životne probleme stanovništva.

Ideja oko koje se naši članovi okupljaju jest ideja stvaranja učinkovite i transparentne lokalne samouprave kao temelja razvoja i stvaranja moderne, bogate i uspješne Republike Hrvatske.

Što u načinu upravljanja najviše zamjerate aktualnom dugogodišnjem načelniku Župe dubrovačke?

-Već niz godina susrećemo se s teškoćama i nedostacima u radu općinske uprave, u tromoj realizaciji projekata i pogrešno posloženim prioritetima. Načelnik će do kraja mandata napuniti šesnaest godina upravljanja Općinom. U tom razdoblju na raspolaganju je imao oko 800.000.000,00kn proračunskih sredstava. Ako tome dodate i vanjske izvore financiranja koji su se mogli koristiti, konkretno sredstva iz EU fondova, onda ta brojka prelazi jednu milijardu kuna. Toliko vremena i novca mu nisu bili dovoljni da u Župi osigura jedan kulturni centar, muzej, galerijski prostor, sportski centar, primjeren dječji vrtić, dom za starije i nemoćne, reciklažno dvorište, da poboljša kanalizaciju ili da uredi komunalnu lučicu u Srebrenom. A tu je i hrpa predizbornih obećanja danih 2017. godine koja nisu realizirana. Metode koje koristi za rješavanje određenih problema su zastarjele. Rješavanje prometnih problema je tipičan primjer, a tu su i mikro zahvati uređenja nogostupa. Da se razumijemo, dobro je da se rade nogostupi, dobro je da se brine o sigurnosti svih sudionika u prometu. Podržavamo i uređenje šetnica, održavanje komunalne infrastrukture, ali problem vidimo u načinu realizacije takvih projekata. Više je razloga zašto on nije uspio, a druge sredine nama slične jesu.

Prvi razlog je svakako autokratski odnos prema službama općinske uprave,  gdje zaposlenici nisu primjereno vrednovani i motivirani. Struktura općinske uprave se ne prilagođava aktualnim potrebama i promjenama okolnosti u kojima živimo.

Drugi razlog je što načelnik kao tijelo izvršne vlasti izrazito pasivno pristupa rješavanju problematike iz njegova djelokruga. Za tu tvrdnju vam mogu navesti primjer Plana gospodarenja otpadom koji donosimo zadnji u županiji ili divlje deponije koje su prst u oko svakom stanovniku Župe.

Treći razlog je taj što nije prepoznao potencijal u nekretninama u vlasništvu općine i države koje se nalaze na prostoru Župe dubrovačke. Prostor bivšeg kampa Kupari je prvi primjer.

Zaključno, mislim da je nedostatak vizije Župe dubrovačke kao jedne funkcionalne i dobro uređene sredine glavni razlog zašto danas još uvijek govorimo o temama i problemima koji Župu dubrovačku muče posljednjih 30 i više godina.

Što bi, ukoliko pobijedite, bili vaši prvi potezi u Općini, što je najveći problem Župe?

-Prvi koraci će biti rekonstrukcija općinske uprave te uvođenje sustava nagrađivanja zaposlenika za uspješno odrađene zadatke. Pokrenut ćemo proces digitalne transformacije i formirat ćemo Odsjek koji će se isključivo baviti projektima koji se mogu financirati iz vanjskih izvora financiranja, s naglaskom na EU fondove. Umjesto autokratske vlasti općinom će upravljati dobro uigran tim ljudi s jasno postavljenim prioritetima.

Provest ćemo reviziju dosadašnjeg poslovanja Općine i postaviti nove standarde transparentnog rada. Cilj nam je da svaki stanovnik Župe u bilo kojem trenutku može znati gdje se i za što konkretno utrošio proračunski novac.

Provest ćemo temeljitu analizu troškova i tražiti prostor za uštede na stavkama koje trenutno nisu od posebnog interesa općine. Troškove koji se odnose na rad općinskog vijeća, načelnika i nadzornih odbora ćemo bitno umanjiti ili u potpunosti ukloniti. Već sad imamo spremna rješenja koja će pomoći svima onima koji su pogođeni koronakrizom. U tom pogledu ćemo ići i sa smanjenjem stope prireza porezu na dohodak koji trenutno iznosi 10%. Konačni cilj je do kraja mandatnog razdoblja taj prirez u potpunosti ukinuti. A to direktno znači više novca u špagu mještana Župe.

Osnovat ćemo kulturno vijeće koje će kao stručno tijelo davati smjernice i definirati korake za revitalizaciju kulture, vrednovanja kulturne baštine i zaštite kulturnog nasljeđa na prostoru općine. Konačni cilj je osnivanje javne ustanove u kulturi i prvog župskog muzeja.

Moram naglasiti da ću imati nultu stopu tolerancije prema divljim deponijama, te da ćemo iste u vrlo kratkom roku staviti pod nadzor.

O brzini realizacije projekata koji su u visokom stupnju pripremljenosti ili su u postupku realizacije ovisit će i što je dosadašnja vlast odradila u tom smjeru. Kratkoročno, bitan faktor će biti i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kojim će se osigurati sredstva za realizaciju velikog broja projekata. I to je još jedan od razloga zašto želimo oformiti Odsjek za EU fondove unutar Općinske uprave.

Svakako najveći problem Župe je nedostatak mreže odvodnje otpadnih voda. Danas preko 70% kućanstava nije spojeno na sustav odvodnje i to je veliki uteg daljnjem razvoju općine. Rješavanju ovog problema treba pristupiti kroz projekt aglomeracije Župa dubrovačka kako bi se isti financirao kroz programe EU fondova.

Na koliko mandata u Vijeću računate, što ćete naglašavati kao svoje adute da vam vaši sumještani daju povjerenje?

-Da bismo ostvarili sve što želimo i sve što planiramo u Župi, potrebna nam je pobjeda. Za većinu u općinskom vijeću trebamo imati sedam vijećnika. Na lokalnim izborima 2017. godine dvije nezavisne liste i Stranka Modes zajedno su imale 41% glasova birača. Danas, ujedinjeni pod jednim imenom ŽUPKA želimo prijeći 50% glasova birača i preuzeti upravljanje općinom na iduće četiri godine. 

Mislim da su mještani Župe prepoznali naš rad u Općinskom vijeću i našu želju za napretkom Župe dubrovačke. ŽUPKA je jedan novi val ljudi, novi val promišljanja politike i traženja optimalnih rješenja. ŽUPKA sa sobom nosi energiju i entuzijazam, znanje i sposobnosti potrebne za suočavanje s izazovima vremena u kojem živimo.

Kako bi se Župa dubrovačka trebala pozicionirati na turističkoj karti, između Konavala i Grada koji su izgradili svoj prepoznatljivi identitet?

-Prošle godine bila je stogodišnja obljetnica organiziranog bavljenja turizmom na području naše općine. Od 70-ih godina prošlog stoljeća turizam je postao dominantna gospodarska djelatnost u Župi. Zahvaljujući blizini Grada i blizini zračne luke te ljepoti župskog krajobraza možemo reći da imamo izvrsne preduvjete za razvoj turizma. Cilj nam je pokrenuti održivi turizam uz razvijanje modernih ekološki osviještenih turističkih sadržaja, turizam u službi kulture i sporta. Prirodne ljepote i prostorni resursi nam daju za pravo birati kakav turizam želimo imati. Smatram da je Župa idealan prostor za razvijanje sportske i zdravstvene infrastrukture koja će biti dodatni sadržaj za posjetitelje šireg dubrovačkog područja. Prepoznatljiv turistički identitet Župe moraju biti šetnice, sportski objekti, parkovi, zaštićene prirodne ljepote i kulturna baština koja je u ovom trenutku zanemarena.

Je li Župa kvalitetno mjesto za život mladih obitelji? Prednjačite po natalitetu, prati li infrastruktura takve brojeve?

-Župa dubrovačka jedna je od 5 općina s najvećim prirodnim prirastom stanovništva u državi. S natalitetom naša općina nikada nije imala problema. Posljednjih desetljeća zbog velikog rasta cijena nekretnina u Gradu bilježimo povećano doseljavanje mladih obitelji u Župu.

Prostorno smo mala, demografski  mlada općina, a u vrtiću i osnovnoj školi imamo 1300 djece što je naše ogromno bogatstvo i potencijal za budućnost. Ne mogu reći da općina do sada nije osigurala nikakav sadržaj za djecu i mlade, međutim ono što je napravljeno nije ni blizu dovoljno. Kad uredimo Kulturni Centar, s muzejem, galerijskim prostorom, knjižnicom; kad izgradimo Dječji vrtić s primjerenim popratnim sadržajem i kad svako mjesto bude imalo svoje igralište; kada izgradimo sportsko-rekreacijski centar, šetnice, parkove i trgove; kada zaštitimo okoliš, izgradimo kanalizaciju, reciklažno dvorište; onda ćemo imati općinu s pet zvjezdica. A u njoj će sretno i zadovoljno živjeti i stari i mladi, i sportaši i umjetnici, i zdravi i bolesni. Za takvu Župu se isplati boriti, zar ne?

Mislite li da ste svojim dosadašnjim radom u Vijeću postigli da vas i vladajući gledaju kao kvalitetnu oporbu te da ste svojim uspjesima izazivali pozitivnu reakciju stanovnika u Župi?

-Vladajući nikada javno neće potvrditi da smo kvalitetna oporba, to je normalno i ne zamjeramo im. Veseli nas kad nam ponekad neki mlađi članovi HDZ-a priznaju da im je žao što nas ne smiju javno podržati na vijeću. Realnost je da u Župi oporba još od 1997. nikad nije bila brojnija ni jača. Upravo našim radom kroz Općinsko vijeće, ali i radom van vijeća i brojnim istupima u medijima, potaknuli smo vladajuće na neke konkretne poteze od kojih su godinama bježali pa ću nabrojiti neke:

– Našom inicijativom potaknuli smo pokretanje Savez sportova,

– primorali smo Načelnika da poštuje statut Općine i podnosi izvješća o radu,

– upornim inzistiranjem potaknuli smo da Općina konačno donese Plan gospodarenja otpadom,

– stalnim inzistiranjem na boljoj naplati potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade proračun se bolje puni,

– uspjeli smo poništiti nekoliko štetnih natječaja,

– inicirali smo javni video prijenos sjednica općinskog vijeća,

– našom inicijativom će se urediti Zelena placa na servisnoj zoni,

– potaknuli smo osnivanje odbora unutar Općinskog vijeća,

– kroz vijećnička pitanja provjeravamo konkretan rad tijela općinske uprave i sl.

Mogu reći da smo ispunili sve one zadaće koje se očekuju od oporbe. Morate znati da nije lako ulaziti u sukobe s kolegama iz vlasti zbog nekih pitanja, jer se nekad naše prozivke i primjedbe shvate osobno. Međutim, uvjeravam vas da su naše namjere isključivo profesionalne i u službi tijela kojeg smo članovi. Ne želimo loše nikome, naprotiv, jednako se borimo i zalažemo za svakog stanovnika naše Općine, odnosno za svakog stanovnika naše domovine.

Odgovori