13. 2. 2020 – 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka

Snimka 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka
Prihvaćanje Odluke o donošenju Urbanističkog Plana uređenja ”KUPARI I” i predstavljanje projekta od strane investitora

D n e v n i r e d :

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Župa dubrovačka
 3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Župa dubrovačka
 5. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka
 6. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika
 7. Prihvaćanje Ugovora o zakupu i pravu prolaza s društvom Mercator – H d.o.o.
 8. Prihvaćanje Odluke o visini naknade za izdavanje dozvole i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Župa dubrovačka
 9. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
 10. Prihvaćanje Zaključka po zahtjevu TZO Župa dubrovačka
 11. Prihvaćanje Odluke o donošenju Urbanističkog Plana uređenja ”KUPARI I”
 12. Vijećnička pitanja

Odgovori