Kupari I, (ne)vjerojatan utjecaj na okoliš

…. VJEROJATNO neće imati značajan utjecaj na okoliš …

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene (Klasa 351-01/18-01/119, Urbroj: 2117/1-09/2-18-10 od 28. prosinca 2018. godine), Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”
…….
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmet izrada Plana neće imati VJEROJATNO značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odgovori