Pikamer, pretvorba i privatizacija

Udarac pikamera u spomenutu ploču simboličan je čin udarca točke na “i” procesa nazvanog “pretvorba i privatizacija Hotela Mlini – Mlini”, a samim tim i početka građevinskih zahvata koji su pod krinkom napretka uzeli dušu Mlinima i stoljetnim građevinama u srcu mjesta. Početak ovog procesa razvidan je u materijalima koji u kolovozu 2003. godine javnosti predstavlja REPUBLIKA HRVATSKA – URED ZA REVIZIJU – Područni ured Dubrovnik.

Upozoravamo čitatelje da sadržaj revizije nekim osobama može biti uznemirujućeg sadržaja: http://www.revizija.hr/…/revizij…/266-hoteli-mlini-mlini.pdf

Toplo preporučamo svim zainteresiranim čitateljima da pročitaju cjelokupan tekst revizije, a za one koji nemaju volje čitati donosimo najzanimljivije citate:

– 23. rujna 1993. godine procijenjena vrijednost Poduzeća iznosila je 19.833.718,- DEM i uvećana je za potraživanja društva Dubrovačka banka d.d., Dubrovnik koja se pretvaraju u dionički udjel u iznosu od 2.990.464,- DEM, te je temeljni kapital iznosio 22.824.182,- DEM.

– Na koncu 2002. neto knjigovodstvena vrijednost Društva (Hoteli Mlini – Mlini) iznosila je 4.831.384,00 kn, što je za 107.855.116,00 kn ili 95,71% manje od vrijednosti koju je utvrdio Fond rješenjem o suglasnosti na namjeravanu pretvorbu od 14. studenoga 1994. godine

– U procijenjenu vrijednost zemljišta nisu uključene nekretnine na lokaciji Beterina u skladu s odlukom upravnog odbora od 27. rujna 1993. i ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina gradu Dubrovniku bez naknade koji je zaključen 24. siječnja 1994. između Poduzeća (Hoteli Mlini – Mlini op.a.) i grada Dubrovnika.

– Obveze na temelju revalorizirane vrijednosti kredita u iznosu 2.990.464,- DEM (po ugovoru od 28. prosinca 1992.) naknadnom revalorizacijom vrijednost kredita povećane su u iznosu od 9.974.536,- DEM ili 4,3 puta.

– Prihvaćanjem obračunane revalorizacije, omogućeno je da se revalorizacija kredita u iznosu 9.974.536,- DEM pretvori u dionički udjel, čime je banka stekla 32,30% udjela u dionicama Poduzeća.

– Utvrđivanjem iznosa potraživanja društva Dubrovačka banka prema Poduzeću i pretvaranje u udjel u Društvu na temelju spomenutog ugovora, nije obavljeno u skladu s odredbama članka 2. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

– Potraživanja društva Dubrovačka banka d.d., Dubrovnik prema Poduzeću na dan 31. prosinca 1997. iznosila su 47.163.400,00 kn. Navedena potraživanja nastala su na temelju pet ugovora o kreditu zaključenih u razdoblju od 1994. do 1997.

– Vlasnička struktura na dan 27. veljače 1996.

– 1. mali dioničari 28,93 %
– 2. Dubrovačka banka 42,00 %
– 3. Fond – rezervirane dionice 14,86 %
– 4. Fond 9,47 %
– 5. Fond radnika 3,32 %
– 6. Fond poljoprivrednika 1,42 %
– Ukupno 100,00 %

Vlasnička struktura na dan obavljanja revizije:

– 1. DAB 80,68 %
– 2. Fond 6,10 %
– 3. Fond – rezervacije 5,88 %
– 4. GP Zagorje d.d., 3,63 %
– 5. Hrvatski zavod mirovinskog siguranja 1,88 %
– 6. mali dioničari 1,65 %
– 7. Smreka-Co s p.o., 0,13 %
– 8. Zagorje graditeljstvo d.o.o., Varaždin 0,05 %
– Ukupno 100,00 %

Od 1994. do 2001. u potpunosti je obnovljen hotel Astarea, a djelomično hotel Mlini i depadansa Studenac. Uloženo je oko 98.000.000,00 kn. Društvo je u svim godinama od pretvorbe do 2002. poslovalo s gubitkom, stanje Društva u svim godinama karakterizirale su visoke obveze i nelikvidnost.

********

Komentar nepotreban!

Odgovori