Turistička zajednica općine Župa dubrovačka

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA sa svojim Turističkim uredom od iznimne je važnosti za razvitak naše općine i očuvanje dosadašnje stečevine ugleda Župe dubrovačke kao poznatog i priznatog turističkog odredišta.

Današnje TZ u Republici Hrvatskoj utemeljene su na nes(p)retnom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/2008) usvojenog za vrijeme mandata dr. Iva Sanadera koji je tada bio predsjednik VRH. Zakon je, pored nekih dobrih i rutinskih odredaba, napravljen tako da se što više isključi sudjelovanje u odlučivanju širih slojeva članstva turističkih zajednica kao na primjer privatnih iznajmljivača i vlasnika kampova. Odredba da su gradonačelnici i načelnici automatski predsjednici turističkih zajednica je dokaz kako se uspostavlja kontrola nad upravljanjem i odlučivanjem.

Naša TZ temeljem Statuta od 24. studenoga 2009. ima tzv. TIJELA koja čine: Skupština, Vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik

Za razliku od vremena kada su skupštini nazočili svi oni koji su bili zainteresirani i kada bi se u baru H. Astarea okupilo oko 100-tinjak ljudi, danas se okupi njih unaprijed odabranih 21, zapisničarka i novinar koji to slika i lijepo o tome izvijesti javnost.

Kako se “biraju” članovi Skupštine TZ?

članak 19. Statuta: “Broj predstavnika pojedinih grupacija u Skupštini zajednice za Izbornu skupštinu utvrđuje Turističko vijeće svojoj odlukom, sukladno kriterijima utvrđenim u članku 20. stavak 1. i 2. ovog Statuta, to jest prema visini udjela grupacije u prihodima Zajednice, kao i po visini udjela pojedinog člana unutar grupacije”.

Na tim osnovama u Skupštini sjedi

10 predstavnika hotela
5 predstavnika trgovina, usluga i prometa
4 predstavnika privatnih iznajmljivača i kampova
1 predstavnik djelatnosti ugostiteljstva

Tako smo u župskom turizmu stigli do toga da predstavnici Sub City d.o.o., Konzum d.d., Ina d.d., Mueller d.o.o. i Građa d.d. imaju glas više u odlučivanju od predstavnika privatnih iznajmljivača i kampova.

Sastav Skupštine, Vijeća i NO TZOŽD možete vidjeti ovdje: http://dubrovniknet.hr/novost.php?id=57780#.W7McH2gzaUl

Odgovori