Razvojni (neostvareni) program

URBOS – Split dalje navodi u Razvojnom programu općine ŽD

– Kao jedan od ključnih problema je monofunkcionalna gospodarska orijentacija na turizam i ugostiteljstvo uz prateće usluge i trgovinu kao dominantne grane, dok ostali gospodarski sektori nisu razvijeni.

– U samom prevladavajućem sektoru turizma nedostaje specifične turističke ponude

– Nedovoljno je razvijen nautički turizam, neuređeni kapaciteti, odnosno neadekvatna nautička infrastruktura

– Nedovoljno je valorizirana i zastupljena u turističkoj ponudi kulturno-povijesna i tradicijska baština

– U sektoru infrastrukture uočene su slabosti u pogledu loših elemenata cestovnih prometnica i nedostatnih kapaciteta za promet u mirovanju (parking).

– Neriješena je kanalizacija otpadnih voda za veći dio područja općine uz nepostojanje adekvatnog pročišćavanja.

– Osjeća se dotrajalost i nedovoljan kapacitet elektrodistribucijske mreže što otežava priključenje novih potrošača.

– Nije izrađen integralni plan upravljanja obalnim područjem Općine, što otežava gospodarenje istim.

************ itd. itd.

U takvim uvjetima graditi nove hotele s kapacitetom 4.400 kreveta bilo bi, blago rečeno, neodgovorno. Koje bi ih osoblje servisiralo (cca 1500 ljudi), gdje je ili odakle bi došla kvalificirana radna snaga, gdje bi stanovali a gdje bi im djeca u vrtiće i u školu išla? Gdje bi se parkiralo dodatnih 400-500 automobila?

Mišljenje je ljudi koji poznaju turističku djelatnost da Župa ima dovoljno hotela, privatnog smještaja i kampova. Možda kapital i gradnju novih treba usmjeriti u Zaton ili na Prevlaku. Župsku turističku ponudu treba obogatiti rješavanjem prioriteta u infrastrukturi. Na prvom je mjestu sustav pročišćavanja i odvodnja otpadnih voda kako nam u jeku turističke sezone ne bi dnevno išlo u more 8 m3 fekalija.

Odgovori