Predimenzionirani turistički sklopovi

“Od kraja šezdesetih godina 20. stoljeća daljnji razvoj, gradnjom predimenzioniranih turističkih sklopova, …” piše URBOS Split u Strateškom razvitku općine ŽD do 2020. godine.

Obratiti pozornost na riječ predimenzioniranih.

Da se sluša struku ne bi se trošila sredstva poreznih obveznika u izradu prostornih planova za slijedeće predimenzionirane kapacitete:

Kupari I 1.500 kreveta
Kupari II 400
Kupari IV 800
Astarea 1.100
Gaj-Beterina 400
Hotel Plat 1.500
Gornji Brgat 144
UKUPNO OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 5.844

Kupari III 100
Srebreno 1.430
Hotel Mlini 145
Beterina Mlini 300
Plat 108
UKUPNO OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 2.083
IZVOR: Tablica 34 – Zone ugostiteljsko-turističke namjene u GPn, Izvor: Prostorni plan uređenja općine Župa dubrovačka, srpanj 2008.

Danas, 10 godina kasnije, jasno nam je da većina ovih megalomanskih projekata neće zaživjeti. Ipak, zabrinuti smo tko nam te planove donosi, za čije interese i na temeljima kojih stručnih analiza.

Odgovori