Narušavanje krajobraza neodgovarajućom izgradnjom

Pod točkom 1 “OPIS SLABOSTI” koji je izradio URBOS – Split, a odnosi se na općinu Župa dubrovačka, navodi se slijedeće:

“Dio župskog krajobraza narušen je neodgovarajućom izgradnjom (kuće odudaraju od ambijenta) koja nagrđuje prirodno oblikovani krajobraz gubitkom prirodnih obilježja, što umanjuje privlačnost područja”.

* * * * *

Primjeri su brojni, kako kod izgradnje privatnih kuća tako i objekata turističke namjene. Zanemariv je broj ljudi koji odobravaju rušenje staroga Hotela Mlini i izgradnju postojećega. Brojni su ljudi, poglavito stranci koji se vraćaju u Mline, nezadovoljni izgledom, arhitektonskim rješenjem i pozicioniranjem takve građevine u samo srce Mlina i njegovu staru jezgru. Dio hotela izgrađen je iznad rječice koja je išla između staroga hotela i “tabakarije”, ispod popločanog puteljka kojim se išlo do kraja 60-tih godina.

Tko je odobrio i dopustio gradnju iznad rječice koja ne može biti privatno vlasništvo?

Hrvatska, opjevana kao “Lijepa naša domovina”, posrće pod pritiskom investicija pod svaku cijenu. Ne zaostaje ni izgradnja u privatnom vlasništvu koja donosi neke nove arhitekture. Mogu se vidjeti uz samo more u Mlinima a i drugdje po Župi. Jedan je Nijemac to prokomentirao: “Kad bi vi kod nas tražili dozvolu da stavite krov s vašim dalmatinskim kupama bili bi glatko odbijeni, a ovdje dozvoljavate izgradnju kuća koje se ne uklapaju u ovaj ambijent”.

Ovakve i slične pojave mogla bi pojasniti točka 17 nalaza URBOS-a Split koja govori: “Mjesna samouprava u općini Župa dubrovačka je nedovoljno razvijena, obzirom da je osnovan samo jedan mjesni odbor od ukupno 17 naselja. Ovim nije u dovoljnoj mjeri osigurano aktivno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim specifičnim problemima. Većim učešćem u odlučivanju iskoristio bi se ljudski kapital, odnosno, kreativnost i inventivnost te osjećaj vlasništva nad problemima”.

Odgovori