UPU Kupari

Na današnjoj sjednici Vijeća općine ŽD biti će pod točkom 4. donesena odluka o usvajanju UPU-a Kupari I.

Tako će se i službeno dati zeleno svijetlo investitorima koji su, po riječima načelnika općine, imali ovlaštenje “davati smjernice” (!) kod izrade UPU Kupari I (izvor Župski portal, 22.3.2018.) za kojega će biti odobrena izgradnja hotelskog kompleksa s ponudom do 1500 ležaja.

Biti će zanimljivo popratiti tijek rasprave po ovoj točki Dnevnog reda te možebitnu suzdržanost članova Vijeća koje smo izabrali da zastupaju interese ovog kraja.

Odgovori