Turizam, infrastruktura i radna mjesta

Turizam je temelj života današnje Župe dubrovačke i treba paziti da ga se nepromišljenošću ne dovede u pitanje. Nažalost, neki pokazatelji pozivaju na oprez.
Kada se govori o turističkom prometu na području naše općine onda Turistička zajednica općine Župa dubrovačka iz godine u godinu s ponosom ističe porast broja gostiju.

Tako možete kroz statistike TZOŽD doznati da je 2015. godine (s novootvorenim Sheratonom) u hotelima ostvareno 233.000, u privatnom smještaju 175.000 noćenja i u kampovima 27.000 noćenja. Dvije godine kasnije (2017.) u hotelima je ostvareno 245.000, u privatnom smještaju 212.000 i u kampovima 75.000 noćenja. U razdoblju od 1.1. – 31.8.2018. statistika pokazuje da je u hotelima ostvareno 183.000, u privatnom smještaju 184.000, i u kampovima 68.000 noćenja.

Dakle, u prvih 8 mjeseci 2018. godine ostvareno je više noćenja u privatnom nego u hotelskom smještaju. Od ove se godine ostvaruje kroz 1800 kreveta u hotelima i 2677 kreveta u privatnom smještaju

Očigledno je da popunjenost hotela stagnira pa čak i pada, a ubrzano raste broj ostvarenih noćenja u privatnom smještaju gdje se svake godine bilježi znatan porast ponude kreveta u apartmanima i u kućama za odmor. To je generator ukupnog porasta ostvarenih noćenja iako se u brojnim individualnim jedinicama bilježi pad u odnosu na protekle godine. Trend porasta ponude u privatnom smještaju nastaviti će se i u budućnosti što je dobro jer pridonosi ostvarivanju prihoda od turističke djelatnosti sve većem broju stanovnika Župe dubrovačke. Iznajmljivanje više nije privilegija kuća pozicioniranih uz sam rub mora. Vremena su se promjenila i sve više turista traži mir u idiličnom okružju obiteljskih kuća s modernom ponudom (bazeni). Svjedoče tome brojna uspješna domaćinstva na cijelom području Župe dubrovačke.

U takvim razvojnim okolnostima donositi planove o gradnji dodatnih 1700 kreveta na području Plata i Kupara jako je teško svrstati pod razuman i opravdan potez.
Tko bi radio u tim hotelima? Gdje je radna snaga koja će opsluživati te goste? Kakvo će biti stanje na prometnicama kroz Župu, a kakvo stanje se može očekivati u pogledu čistoće mora?

Činjenica je da svakodnevno veliki broj stanovnika BiH (uglavnom Trebinje i susjedna mjesta) u ranim jutarnjim satima prelazi državnu granicu i dolazi (legalno?) raditi na šire dubrovačko područje. U Župu također. Istovremeno se proklamira kako će se hoteli graditi između ostaloga zbog otvaranja preko tisuću novih radnih mjesta. Nešto tu ne štima! Kada bi Župa mogla ponuditi svu radnu snagu, a neće moći više od 10%, samo povećanje broja od 1700 turista znatno bi opteretilo postojeću infrastrukturu, prenapučilo plaže i povečalo zagađenje mora.

Umjesto donošenja UPU-a o gradnji novih hotela socrealističnog tipa (ala hotel Plat a možda takvi budu i Kupari) kojim se pogoduje krupnom kapitalu na uštrb stanovnika ove općine, bilo bi bolje postojeće sadržaje obogatiti rješavanjem pročišćenja i modernizacije sustava odvodnje otpadnih voda i fekalija, uređenja okoliša, ukratko ukupnom poboljšanju kvalitete života stanovništvu Župe i našim gostima.

U STRATEŠKOM RAZVOJNOM PROGRAMU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA DO 2020. GODINE koju je izradio URBOS – Split lijepo piše: “Kod horizontalne usklađenosti projekti, mjere i aktivnosti na odgovarajućoj razini moraju biti međusobno usklađeni i doprinositi postizanju razvojnih ciljeva lokalne zajednice”.

Dakle, naša Općina bi trebala pripaziti da ne donosi planove o gradnji nečega što nam u konačnici nije potrebno i što će ovaj kraj dovesti do toga da će postati tužna i nužna turistička destinacija predgrađa Grada Dubrovnika.

Odgovori