Kupari I i IV

Ministar Goran Marić uz nazočnost općinskog načelnika i pročelnika jedinstvenog odjela obišao je Kupare te je tom prigodom priopćeno slijedeće: “U obilasku Kupara osim realizacije turističke zone ”Kupari I” za koju je nakon provedenog međunarodnog javnog natječaja potpisan ugovor o koncesiji s pravom građenja na rok od 99 godina. razgovori su se vodili i na temu buduće realizacije turističke zone ”Kupari IV” koja se na površini od 13 ha nalazi između hotela Pelegrin i rezidencijalnog kompleksa MORH-a unutar kojega su hotel Galeb te vile Borovka I i II. Planirani kapacitet zone koja je kroz prostorno-plansku dokumentaciju definirana kao zona ugostiteljsko turističke namjene je 800 ležaja, a stupanjem na snagu nove izmjere dijela k.o. Brašina i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa stvoreni su preduvjeti za realizaciju i ove zone”.

Dakle, ne planira se samo izgradnja hotelskog kompleksa “Kupari I” na postojećem izgrađenom dijelu Kupara već je u Planu i izgradnja kompleksa Kupari IV na padinama brda ispod crkvice Sv. Petra tj. između hotela Pelegrin i vile Borovka s namjenom izgradnje objekta ili objekata s kapacitetom 800 kreveta!!!

*********

Da li se itko u Općini koja donosi ovakve planove zapitao koliki će ukupni broj turista, osoblja koje bi ih opsluživalo i lokalnog stanovništva cirkulirati ovim malim prostorom? Tko nas to tamo vodi i da li razmišljaju o budućnosti naših sljednika?

Kad se pokrenula akcija spašavanja Morske tarace u Mlinima pod jednu sliku novog Hotela Mlini stomatolog iz Milana koji je prije, a više ne, pohodio Mline napisao je komentar: “cari Mlinari era vostra per fermare questo disastro” ili po naški “dragi Mlinari na vama je bilo da zaustavite ovu katastrofu”. E, pa u ovom bi se slučaju moglo napisati: DRAGI ŽUPLJANI NA VAMA JE DA ZAUSTAVITE OVU KATASTROFU.

Nevjerojatno je koliko se toga pogubnoga događa na našoj djedovini bez ikakve reakcije lokalnog stanovništva. Kupari nisu vlasništvo 5-6 ljudi koji će lakoumno dati (99 godina?) dio Župe da je se zatrpa betonom za vjeke vjekova te da se zadavi u prometu i svojim vlastitim fekalijama.

Od onih koje ste birali da vas zastupaju u općinskom vijeću ne očekujte ništa. Po njima je to već dobilo zeleno svjetlo pa će na sjednici Općinskog vijeća 12. rujna pod točkom 4. dignuti ruke za točku Prihvaćanje Odluke o Izradi Urbanističkog Plana uređenja ”KUPARI I”

Odgovori