Hidroelektrana Dubrovnik i temperatura mora u župskoj uvali

“U prvoj fazi su postavljene dvije Francisove turbine, svaka snage 108,2 MW, svaka ima protok od 45 m3/s, a konstruktivni pad vode je 272 metara. Električni generatori imaju trofazne transformatore snage 120 MVA. Tunel iza same elektrane ima 510 metara, s presjekom od 74 m2. Lukobran (valobran) preusmjerava ispuštenu vodu prema otvorenom moru i ima duljinu 210 metara”.

“U planu je obnova agregata (vodna turbina + generator), a dugoročno je u planu napraviti drugu fazu elektrane, čime bi se instaliralo još 200 MW snage. To je zahvat za koji svi preduvjeti u hidroelektrani postoje već sada, te bi ulaganja u dodatnih 200 MW bila relativno niska, s obzirom da je potrebno izgraditi jedino novi tlačni cjevovod i ugraditi dodatnu vodnu turbinu, generator i pripadajuću opremu”. (Izvor Wikipedia – Hidroelektrana Dubrovnik u Platu)

*****
Ne dovodi se u pitanje potreba opskrbe tržišta električnom energijom. Dovodi se u pitanje ugroženost turističke djelatnosti u Župi dubrovačkoj koja već trpi posljedice neprirodno niskih temperatura mora na potezu Prahivac-Superka-Bobara te dužinom cijele obale od Plata do Piligrina.

Razlika temperature mora na Mrkanu i oko pola milje ispred Mlina je 5°C.

Temperatura mora 21.7. u 6:12 u visini Kupara na potezu Mlini – Bobara
Temperatura mora 7.8. u 8:53 na Mrkanu
Temperatura mora 7.8. u 10:50 na prilazu Mlinima

Odgovori